Tinklaraštis

PagrindinisNaudinga informacijaDokumentai ir išmokos

Dokumentai ir išmokos

Mirus žmogui, jo artimieji ar įmonės gali pretenduoti į įvairias išmokas. Vienkartinė finansinė parama skiriama faktiškai mirusįjį palaidojusiam asmeniui ar įmonei.

Laidojimo pašalpą moka miestų ir rajonų Socialinės paramos skyriai. Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios teisės atsiradimo dienos. Svarbu žinoti tai, kad laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Dokumentai, reikalingi laidojimo pašalpai gauti:

  1. Asmens, turinčio teisę gautą minėtą paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas,
  2. Prašymas,
  3. Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas).
  4. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

Dėl laidojimo pašalpos galima kreiptis ir elektroniniu būdu: spis.lt

Jeigu informacija apie išmokas artimajam mirus Jums yra žinoma, galite užpildyti prašymą prisijungę prie savo asmeninės ‚Sodros“ paskyros gyventojui.

Mirusiajam „Sodroje“ priklausiusios pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos vieno dydžio mėnesio suma išmokama jį laidojančiam asmeniui, o taip pat, išmokama suma už einamąjį mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Jeigu liko neišmokėtų sumų už ankstesnį laikotarpį, jos išmokamos paveldėtojams. Taip pat paveldėtojams išmokama mirusiajam priklausiusios ir neišmokėtos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos, nedarbo išmokos.